Det sker i Gellerupparken

Ny formand og næstformand i Gellerupparken
Den nyvalgte afdelingsbestyrelse har konstitueret sig med ny formand og næstformand. Youssef Abdul Kader afløser Helle Hansen som formand for Gellerupparken, hun fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem.
Abdinasir Jama Mohamed er ny næstformand i stedet for Ali Khalil.
Læs artikel om formandsskiftet fra Gellerup.nu - tryk her.

Tre nye ansigter i bestyrelsen
Ved Gellerupparkens beboermøde torsdag den 22. april var der genvalg til de fire bestyrelsesmedlemmer, der genopstillede; Ali Khalil, Jamal Mohammed, Youssef Abdul Kader og Nezar Ajjawi. Derudover var der nyvalg til Shaio Husen Mohamed, Mohammad Edwan og Mustafa Omar Botan. Første suppleant blev Deeqa Axmed Xaaji Yusuf.
Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken har 13 medlemmer, der alle vælges for en toårig periode. De resterende seks bestyrelsesmedlemmer er først på valg næste år. Se medlemmerne af Gellerupparkens afdelingsbestyrelse - klik her.

Gellerupparkens kalender

Afdelingsbestyrelsesmøde
Torsdag den 11. august kl. 18.30
i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A
 
Afdelingsbestyrelsesmøde
Torsdag den 8. september kl. 18.30
i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A

Om lejligheden

Må jeg holde dyr? Hvordan kommer jeg af med mit affald? Hvordan vedligeholder jeg min lejlighed? Hvad betyder B-ordning og råderet? Kan jeg få nyt køkken? Hvordan får jeg fat i viceværten?
Find svar på dine spørgsmål om din lejlighed i Gellerupparken. Klik her

Aktiv i Gellerup

Er du nysgerrig for at finde ud af, hvad er der sker i beboerhuset Yggdrasil, eller hvordan du får en nyttehave i Grønærten? Klik her
Eller vil du gerne vide, hvad afdelingsbestyrelsen laver? Klik her
Måske overvejer du at flytte til Gellerup? Klik
Se den senest udgave af Gellerupparkens Beboerhåndbog
fra december 2012 - Alt der er god at vide for nye beboere. Klik her
 
 

Visioner for Gellerupparken
Gellerupparken er en levende bydel præget af åbenhed, tryghed og mangfoldighed, hvor der er plads til alle.
Beboerne i Gellerupparken oplever et fællesskab, hvor hver enkel beboer, forening og ansat tager ansvar og ejerskab for vores område.

 

Nyheder fra Gellerup.nu

Overgang i vest 
Nydanskere er gode iværksættere 
Lokalt tolkefirma med 800 freelance-ansatte 
Magi, grill og dans 
Væksthuset er fyldt med liv 
Gellerupparken, Afdeling 4, Brabrand Boligforening | Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand