Andre links

Netværket Beboernes Stemme

I november 2011 var repræsentanter fra Gellerupparkens afdelingsbestyrelse med til at danne netværket Beboernes Stemme ved en konference på Nyborg Strand, hvor repræsentanter fra 42 afdelinger på den såkaldte ghetto-liste mødtes i 24 timer.

Her blev der snakket om problemerne i de udsatte boligområder og om mulighederne for, at afdelingsbestyrelserne kan få mere indflydelse og deltage aktiv i at løse udfordringerne.

Beboernes Stemme vil sikre, at der bliver lyttet til beboerne, som bor og lever i boligområderne.

Link til Beboernes Stemmes hjemmeside  klik her

Gellerupparken, Afdeling 4, Brabrand Boligforening | Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand