Fakta om Gellerup

Beboersammensætning og beskæftigelse (2012)

Pr. 1. juli 2012 boede der 7.003 personer i Gellerupparken og Toveshøj.

Gellerupparken, afd. 4, har 1.776 lejligheder, mens Toveshøj, afd. 5, består af 624 lejemål. I er der i Gellerupområdet 2.400 almene lejemål.

Der bor godt 80 forskellige nationaliteter i Gellerupparken og Toveshøj.

De fem største befolkningsgrupper er:

 1. 32,9 % (2.302) har baggrund i Libanon
 2. 14 % (982) har dansk baggrund
 3. 13,5 % (946) stammer fra Somalia
 4. 7,1 % (498) stammer fra Tyrkiet
 5. 6,6 % (463) stammer fra Kuwait

Andre tal om Gellerup:

 • 80,2 % (5.619) er mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund fra ikke vestlige lande
 • 38,3 % (2.679) beboerne er under 18 år
 • 4,3 % (299) beboere er 65 år eller ældre

Beskæftigelse og arbejdsmarket:

I Gellerupparken og Toveshøj lever 4.025 voksne mellem 18-64 år .

 • 28,3 % (1.138) er selvforsørgende
 • 15 % (604) er på SU.
 • 50,6 % (2.036) er uden for arbejdsmarkedet - heraf er 25,2 % (1.014) på førtidspension, mens 19,5 % (786) er på kontanthjælp.

Kilde: Boligsocial Monitorering - Udsatte boligområder

 

 
Beboere og størrelse (2010)
I Gellerupparken og Toveshøj bor der cirka 7.200 mennesker. Det svarer til en middelstor provinsby som f.eks. Thisted.

Gellerupparkens afd. 4 har 1.776 lejligheder og i Toveshøj er der 624.

Der bor godt 80 forskellige nationaliteter i Gellerupparken og Toveshøj.

(Pr. 1.7.2009  har 35% af beboerne baggrund i Libanon (2529), 13,5% stammer fra Somalia (974), 902 har dansk baggrund (12,5%), der er 625 tyrkere (8,6%) og 502 fra Kuwait (6,9%).

En stor del af beboerne tilhører de såkaldt udsatte grupper som:

 • mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund
 • enlige mødre
 • halvdelen af beboerne er under 18 år
 • mange lider af psykisk sygdom
 • mange har misbrugsproblemer
Indkomst
I 2001-2005 var mere end 70% af beboerne i Gellerup og 80% af Toveshøj på overførselsindkomster. Der er en positiv udvikling i gang på dette område, og tallet er dalende.

Flere taler om et reelt fattigdomsproblem i Gellerup - læs artikel på arhusvest.dk

Børn og unge
I 2007 var 43% af børn og unge i Gellerupparken under 18 år og i Toveshøj var det 40,5% - mens der i resten af Århus kommune er betydentlig færre børn og unge - her er tallet 21%. Området i Gellerup og Toveshøj har altså mere end dobbelt så mange børn og unge under 18 år som resten af Århus Kommune, men ikke et tilsvarende antal fritidstilbud.
 
Forebyggelse frem for brandslukning
Børnene og de unge skal væk fra gaderne og tilbydes flere fritidsaktiviteter, som forældrende bakker op om.

Et omdrejningspunkt i den boligsociale indsats er Foreningernes Hus og Fritidspatruljen, som både skal styrke de frivillige foreningers børne- og ungearbejde og selv skabe meningsfulde aktiviteter - ligesom de skal tilbyde et værested, som især kan samle de unge drenge i aftentimerne.

Socialt udsatte
En stor del af børnene og de unge i Gellerup-området har brug for særlig opmærksomhed og vejledning - blandt andet fordi mange af dem lever i udsatte familier med mange børn og problemer med blandt andet:
• arbejdsløshed
• misbrug
• psykisk sygdom
• sprog- og integrationsvanskeligheder

Børn og unge opdrager i stor udstrækning hinanden på godt og ondt. Forældrene er præget af de kulturer, de kommer fra og har af forskellige årsager ikke magtet at lære det danske sprog og har derfor også svært ved at gebærde sig i samfundet.

Gellerupparken, Afdeling 4, Brabrand Boligforening | Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand