Ordensreglement for Gellerupparken

Gellerupparken er et stort boligområde, hvor vi lever tæt på hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det godt at have aftalte regler, som beskytter vor fælles tilværelse og fælles ejendom, og som sikrer, at vi ikke generer og skader hinanden. Og som forældre er det vigtigt at huske at vejlede vores børn og selv gå foran som et godt eksempel.

Ordensreglerne er med til at skabe et godt beboermiljø, som hjælper med at holde bebyggelsen og de fælles arealer i god stand, så afdelingens udgift til vedligehold bliver så lav som mulig til glæde for os alle.

For det er os beboere, der via huslejen skal betale for vedligeholdelsen af vores afdeling – og vi skal også betale for istandsættelsen af det, der ødelægges.

Læs mere om:

 
1.   Støj   
 • Boremaskiner
 • Musik
 
 
 2.  Dyr
 
 • Katte
 • Små husdyr
 • Hunde og hundebesøg
 
  3.   Lejligheden, altan/ terrasse og paraboler
 • Affald
 • Udluftning
 • Installation af maskiner og spots
 • Altaner
 • Terrasser
 • Paraboler
 • Kælderrum
 
 
 • Trappeopgangen
 • Trappevask
 • Rygning
 • Opslagstavler
 • Kældergangene
 
 
 • Efterladte ting
 • Færdsel på gangdæk og stier
 • Leg og boldspil
 
 

Husk

Du kan miste retten til at bo i Gellerupparken, hvis du groft eller gentagende gange tilsidesætter ordensreglementet.

Nærværende ordensreglement er godkendt på beboermødet den 11. april 2011

Download ordensreglementet (PDF fil - åbner i et nyt vindue)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
Gellerupparken, Afdeling 4, Brabrand Boligforening | Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand