Sådan klager du

Klagevejledning
I Gellerupparken har vi et ønske om, at alle vores beboere skal bo godt – og have det godt med hinanden, men det sker desværre en gang imellem, at en eller flere beboere bliver generet af en anden beboers adfærd.

Brabrand Boligforening skal hjælpe med at opretholde god ro og orden i Gellerupparken, når vi bliver opmærksomme på, at der er problemer med eksempelvis overholdelse af ordensreglementet.

Når boligforeningen modtager en skriftlig klage over en beboer (dennes familie eller gæster), bliver vedkommende kontaktet skriftligt med påbud om at ændre adfærd, såfremt klagen er berettiget.

Problemet løses ofte ved kun én henvendelse fra udlejer. Såfremt adfærden ikke ændres efter første henvendelse, og boligforeningen igen modtager en skriftlig klage over den samme adfærd, har boligforeningen følgende muligheder.

  • Boligforeningen kan igen kontakte lejer skriftligt og/eller ved personlig henvendelse af varmemester eller boligsocialmedarbejder.
  • Sagen kan sendes til behandling i beboerklagenævnet.
  • Boligforeningen kan som en sidste udvej opsige/ophæve lejemålet.

Hvis du ønsker at klage
Ønsker du at klage, skal du gøre følgende:

Du skal skrive en skriftlig klage til boligforeningen. Stavefejl og dårlig håndskrift er uden betydning.
(Benyt evt. klageformular - klik her)

Klagen skal indeholde følgende:

  1. Adresse og navn på den lejer der klages over.
  2. Hvad klages der over. Det kan for eksempel være: Støj, trusler, hærværk, chikane, larmende børn, fyrværkeri, hund osv.
  3. Tidspunkt for hændelsen eks. Fyrværkeri den 1. maj 2011 kl. 13.00
  4. Dit navn, adresse og evt. telefonnummer.
  5. Klagen afleveres på Brabrand Boligforenings administration, Rymarken 2, 8210 Aarhus V - eller i postkassen 
    - eller på BB´s driftskontor, Edwin Rahrs Vej 32.
Beviser
Det kan ofte være svært for boligforening at se, hvem der har ret i en konflikt mellem to lejemål. Det er derfor en god ide at få din nabo til at skrive under på en fællesklage over eksempelvis støj, svineri i opgangen, hærværk osv.

Brabrand Boligforening vil hjælpe, når vi kender problemet.

Gellerupparken, Afdeling 4, Brabrand Boligforening | Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand