Tidligere aktiviteter

Premiere summermøde med fint fremmøde (marts 2017)

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse inviterede den 22. marts alle beboere til at deltage i et summemøde i Foreningernes Hus - et beboermøde uden dagsorden, hvor beboerne kunne stille spørgsmål og komme med ideer.Mere end 20 beboere mødte frem til det første møde af den slags - og de var med til at snakke om blandt andet udfordringerne med helhedsplanen, den kommende renovering og b-ordningen. Alle var tilfredse med mødeformen - så der kommer nok et nyt summemøde til maj.

Den nye bypark blev vist frem (Januar 2016)
Gellerupparkens beboere var alle inviteret til at deltage i præsentantionen af forslaget til det store bypark-projekt i Toveshøj og Gellerupparken.
Det foregik torsdag den 21. januar 2016 kl. 18-20 i Instant One ved siden af svømmehallen.
Arkitekten Ulla Hornsyld fortalte om de nye grønne områder, legepladser, stier og meget meget mere i den nye og spændende bypark. Og der var mulighed for at se tegninger over hele byparken, ligesom man også kunne stille spørgsmål til projektet.
Se præsentationen her: Klik her

Stor interesse for at komme i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse (April 2015)
Interessen for at komme i afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken var stor på forårets beboermøde torsdag den 23. april.
14 beboere stillede op til valg til bestyrelse, hvortil der skulle vælges seks medlemmer, fordi bestyrelsen fremover kun skal bestå af 13 medlemmer pga. af de færre lejmål i Gellerupparken, fordi tre blokke er blevet revet ned.
Der var genvalg til Helle Hansen, Abdullahi Hedafoow, Elsebeth Frederiksen og Omar Shirwa og nyvalg til Shukri Mahad Farah og Abdinasir Jama Mohamed.
Som suppleanter blev valgt i følgende rækkefølge: Hussein Abdi Elmi, Chadi Ali Kayed, Walid Mahmoud, Ole Frost Berry, Khaled El Moossa, Mustafa Omar Botan, Mustafa Noureddin Faour og Mohammed Saleh.
Beboermødet godkendte desudens afdelingens regnskab for 2014, som lød på et overskud på godt fire millioner kroner, som skal bruges til at holde huslejen i ro i en var stor på forårets beboermøde torsdag den 23. april.
 
Gellerupparken genoptager samarbejdet om Helhedsplanen (febr.14)
Kommunens afgørelse i vejsagen om Tinesvej fik i november Gellerupparkens afdelingsbestyrelse til at tage en timeout i arbejdet med Helhedsplanen.
Først i februar blev der holdt møde mellem repræsentanter fra afdelingensbestyrelsen og borgmesteren, og det var meget positivt. Borgmesteren opfordrede til, at der arbejdes mere med kommunikationen fra alle sider. Der er i den forbindelse ved at blive udarbejdet en kommunikationsplan. Og det blev aftalt, at alle aftaler skal skrives ned.
Afdelingsbestyrelsen vurderer, at der er kommet garantier nok til at genoptage samarbejdet.

Beboere sagde nej tak til videoovervågning (31. januar 2014)
På beboermødet om videoovervågning torsdag den 30. januar stemte et stort flertal af de fremmødte beboere nej til, at der sættes videoovervågning op i opgangene.Der var to forslag at vælge imellem. Forslag 1, som ville give en huslejestigning på mellem 10 og 41 kr. pr. lejemål om måneden for opsætning a 5-7 kameraer pr opgang. Og forslag 2, der var udgiftsneutralt med 1- 2 kameraer pr. opgang. Begge forslag blev nedstemt.

 
Nytårshilsen 2014 til Gellerupparkens beboere
Læs Afdelingens Nytårshilsnen 2014 - klik her

Gellerupparken tager timeout i Helhedsplanen (nov. 2013)
Kommunens afgørelse i sagen om Tinesvej har fået Gellerupparkens afdelingsbestyrelse til at tage en timeout i arbejdet med Helhedsplanen. Afdelingsbestyrelsen afventer nu, om Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening vil indgå aftaler om helt klare retningslinjer for, hvordan et fremtidigt samarbejde omkring Helhedsplanen kan finde sted, således at afdelingsbestyrelsen får reel indflydelse på de områder, hvor den kan være med til at bestemme – så den ikke skal spilde tid på sager, som på forhånd er besluttet og ikke kan påvirkes.
Læs pressemeddelelsen fra 15. november - klik her

Politiet advarer mod bølge af indbrud - husk at låse altanen (nov. 13)
Gellerup og Toveshøj er ramt af en bølge af indbrud, hvis tyvene enten sparket døren ind - eller kravler over altanen i lejligheder. Beboerene opfordres til at ringe 112, hvis de ser et tyveri er i gang.
Læs husstandsomdelt beboerbrev med opfordring til at holde øje - klik her

Gellerupparken, Afdeling 4, Brabrand Boligforening | Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand